Arden Varmeværk a.m.b.a.

Få mest muligt ud af din fjernvarme

Varsling omkring prisstigninger

Fjernvarme til Rold

Udskiftning af energimålere.

Arden Varmeværk overgår til automatisk aflæsning af fjernvarmemålerne.
Derfor skal alle ejendomme/forbrugere have ny energimåler i løbet af andet halvår 2020.
Varmeværket har indgået aftale om entreprisen med Kamstrup A/S, som vil stå for levering, montering og idriftsættelse af de nye målere.
Kamstrup A/S følger gældende anvisninger i forhold til Covid 19/Corona situationen.
I forbindelse med udskiftningen vil der blive postomdelt adviseringsbreve til alle berørte, vær opmærksom på tidspunktet i adviseringen. Såfremt montøren går forgæves, kan meromkostninger i denne forbindelse blive pålignet forbrugerens varmeopgørelse.

 

Regeringens skærpede foranstaltninger samt nye tiltag for at mindske spredning af COVID-19

medfører bl.a. følgende for Arden Varmeværk:

Iværksættelse af Energi- og sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Varmeværket er lukket for personlig betjening, indtil andet meddeles.

Henvendelse kan ske på værkets telefon: 98561938, eller besked via www.ardenvarmevaerk.dk

 

 

Få mest muligt ud af din energi

Læs mere om fjernvarme hos SparEnergi, og undgå at betale for varme, som du ikke har glæde af.

Læs mere

SMS service

Modtag beskeder ved planlagte driftsforstyrrelser.

SMS service