Bestyrelsen

Verner Andersen
Formand

Søren Jensen
Næstformand

Ida Jørgensen
Kasserer

Morten Bak

Henrik Harbo Olesen
Sekretær

//