Bestyrelsen

Verner Andersen
Formand

Søren Jensen
Næstformand

Henrik Houmøller
Kasserer

Morten Bak

Henrik Harbo Olesen
Sekretær