Ledningsarbejde juni 2016

6. juni 2016

Ledningsarbejde 2016

Gartnervænget, Bymarken og Myhlenbergvej.

Arden Varmeværk udfører ledningsrenovering i perioden:

6. juni til 30. juli 2016.

Der vil i perioden forekomme driftsforstyrrelser i fjernvarmeforsyningen.

De forbrugere, som skal have skiftet stikledninger, kontaktes forinden af entreprenørerne med henblik på aftale omkring tidspunkt og adgang til fjernvarmeinstallationen.

 Husk at der skal være fri adgang til hovedhaner og fjernvarmemåler, :-)

så omkobling af stikledninger m.m. kan ske så nemt som muligt.