Ledningsarbejder 2019, uge 38.

20. september 2019

Orientering uge 38 vedr. status på udvidelsen af forsyningsnettet ved Skovvej, Mosevænget og Bøgebakken: 

Ledningsarbejderne er nu ved at være færdige, og vandpåfyldning/opvarmning af hovedledninger afsluttes med udgangen af ugen.

Det er derfor som tidligere meddelt, muligt for de nye forbrugere at aftage varme fra fjernvarmenettet i uge 39.